Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Joye

Gentsesteenweg 122

8500 Kortrijk

Hoofdapotheker: Katrien Joye

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0433.270.888

Machtigingsnummer APB: 342203

Telefoonnummer: 056 22 08 47

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.